• Rekrutacja 2020/2021

    • Komunikat w sprawie e-rekrutacji z dnia 16 marca 2020 w załączeniu

     e-rekrutacja_(002).docx


     Szanowni Państwo,

     W bieżącym roku w Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”,  za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl
      
     Po wejściu na stronę należy  zapoznać się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi.
      
     Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.
      

     Szczegółowe informacje od dnia 25 lutego 2020 r. można otrzymać pod adresem mailowym: rekrutacja@stare-babice.pl  lub  telefonicznie w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice pod numerem: 22 730 80 92  lub 22 730 80 44 lub
     Zespole Obsługi Informatycznej Urzędu Gminy Stare Babice pod numerem: 22 730 80 99

     Harmonogram działań określony jest w Zarządzeniu Wójta Gminy Stare Babice na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?a=408
      

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie