• Rekrutacja 2021/2022

    • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (4-5 latki - kontynuacja i 6 latki) i szkoły (klasa 1)

     Zarzadzenie_Nr_25.2021.pdf


     Szanowni Państwo,

     W Gminie Stare Babice  rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”,  odbywać się będzie  za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę
      
      https://starebabice.rekrutacje.edu.pl
      
     Po wejściu na stronę należy  zapoznać się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi.
      
     Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.
           Harmonogram działań  i kryteria naboru określone są w zarządzeniu Wójta Gminy Stare Babice w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego/.../ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu /.../ na rok szkolny 2021/2022 zamieszczonym wyżej.

      

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie