• Biblioteka

   • REGULAMIN BIBLIOTEKI

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOCZARGACH STARYCH

    I Postanowienia ogólne:

    a.    Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

    b.    Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

    c.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

    d.    Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

    e.    W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

    f.     W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.

    II Regulamin wypożyczalni i czytelni:

    a.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

    b.    Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 2 tygodni.
    W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

    c.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

    d.    Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

    e.    Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

    f.     Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

    g.    W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

    h.    Wszystkie wypożyczone książki (oprócz podręczników) powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

    III Korzystanie ze stanowisk komputerowych

    a.    Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

    b.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.

    c.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

    d.    Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

    e.    Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.

    f.     Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

    g.     Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

    h.    Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

     • Zbiory biblioteki 
      Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych


      wejście

      Jeżeli chcesz mieć wgląd do swojego konta przez Internet, poproś Panią Bibliotekarkę o jego uaktywnienie
      Jednoczesny ogląd zbiorów jest możliwy przez najwyżej 10 użytkowników
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie