• Programy

   • Działaj z imPETem!

    25.11.2020 09:50

    Ogólnopolski Program Edukacyjny Działaj z imPETem!  jest realizowany przez Adliner Sp. z  o. o. w ramach Kampanii  Działaj z imPETem!  Działania te zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu. Program jest skierowany do uczniów klas I-VIII.

   • Z kulturą mi do twarzy

    25.11.2020 09:30

    Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Z kulturą mi do twarzy powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jest realizowany w klasach I-IV od 1 października 2020 r. do 14 maja 2021 r. 

   • Trzymaj formę!

    24.11.2020 10:37

    Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj Formę!  jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Biorą w nim udział uczniowie klas V-VIII.

   • Konkurs GAS-SYSTEM dla szkół

    24.11.2020 10:27

    Konkurs na warsztaty edukacyjne on-line GAZ-SYSTEM dla szkół jest skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat.  

   • Postaw na Słońce

    25.11.2020 09:51

    Postaw na Słońce to ogólnopolski projekt przeprowadzany w ramach edukacji ekologicznej przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w okresie: listopad 2020 – czerwiec 2021. Jego patronami honorowymi są Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Klimatu. Biorą w nim udział uczniowie klasy 8.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie