• Programy nauczania

    • Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2021/2022

        Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. Nr 125, poz. 752)

     ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
     L.p. Nr w szk. zes. p. n. Przedmiot Nazwa programu Wydawnictwo Autor programu 0p 0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 7a 7b 8a 8b
     1 Sp1/20 rytmika Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego. WSiP Ewa Janus x                                
     2 Sp3/21 rytmika Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat. Muzyczna Rodzina P. Chmurska   X X                            
       Sp2/20 rytmika Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Gry w kolory. Juka Ewa Stolarczyk       X X X X X X                
     3 SP1/20 edukacja przedszkolna Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego. WSiP Ewa Janus X X X                            
     4 SP6/20 religia Kocham Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu. Katechetyczne ks. dr Paweł Płaczek   X X                            
     5 Sp41/19 język angielski w edu. przed. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu.     X X X                            
     6 Sp2/20 edukacja wczesnoszkolna Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Gry w kolory. Juka Ewa Stolarczyk       X X X X X X                
     8 Sp3/20 język angielski . Program nauczania języka angielskiego do I etapu edukacyjnego. Macmillan I. Studzińska A. Mędela M. Kondro E. Piotrowska A. Sikorska       X X X X                    
       Sp7/20 religia Zaproszeni na ucztę Jezusa Gaudium KWK KEP       X X                        
       Sp4/21 religia W drodze do Wieczernika Gaudium KWK KEP           X X X X                
       Sp5/21 religia Poznaję Boga i w Niego wierzę Gaudium KWK KEP                   X X            
       Sp5/20 religia Bóg kocha i zbawia człowieka. Gaudium KWK KEP                       X X X X X X
     9 Sp4/20 wychowanie fizyczne

     Magia zabawy – program nauczania wychowania fizycznego

     dla klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

     JU.DM-WF s.c. U. Białek, J Wolfart-Piech           X                      
     10 Sp15/17 edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele- program edukacji wczesnoszkolnej. WSiP Jadwiga Hanisz                                  
     11 Sp40/19 język angielski .

     Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania

     języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

     Oxford M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska               X X                
     15 Sp23/17 muzyka

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

     „Lekcja muzyki”.

     Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach                   X X X X X X    
     16 Sp5/17 matematyka Program nauczania "Matematyka z kluczem" dla klas 4–8 szkoły podstawowej Nowa Era M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska                   X X X X X X X X
     17 Sp20/17 plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. WSiP Beata Mikulik                   X X X X X X    
     18 Sp30/17 przyroda Tajemnice przyrody program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Nowa Era Jolanta Golanko                   X X            
     19 Sp32/17 informatyka Lubię to – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Nowa Era M. Kęska, G. Koba                   X X X X X X X X
       Sp1/21 język angielski . Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Macmillan E.Piotrowska, T. Sztyber                   X X X X X X X X
     21 Sp4/20 technika Program nauczania techniki w klasach IV-VI. Mac Edukacja M. Czuj                   X X X X        
     23 Sp25/17 historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej. GWO R. Tocha                   X X X X X X X X
     24 Sp41/19 język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1 PWN Bożena Niebrzydowska                       X X        
     25 Sp7/17 język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego Nowa Era A. Jaroszewska                           X X X X
     26 Sp1/17 język polski Między nami. Program nauczania języka polsiego w klasach IV-VIII. GWO J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska                   X X X X X X X X
     27 Sp27/17 biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 w szkole podstawowej. Puls życia. Nowa Era A. Zdziennicka                       X X X X X X
     28 Sp37/18 geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Nowa Era E. Tuz, B. Dziedzic                       X X X X X X
     29 Sp12/17 fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – Spotkanie z fizyką. Nowa Era G. Francuz-Ornat, T. Kulawik                           X X X X
     30 Sp11/17 chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Nowa Era T. Kulawik, M. Litwin                           X X X X
     32 Sp1/17 wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. PWN S. Żołyński                   X X X X X X X X
     33 Sp38/19 doradztwo zawodowe Program doradztwa zawodowego w klasach VII.   K. Gawlińska – Dziewit                           X X    
     34 Sp39/19 doradztwo zawodowe Program doradztwa zawodowego w klasach VIII.   K. Gawlińska – Dziewit                               X X
     35 Sp17/17 wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 4.   T. Król                   X X            
     36 Sp9/17 wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 5-6.   T. Król                       X X        
     37 Sp18/17 wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 7.   T. Król                           X X    
     38 Sp35/18 wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 8.   T. Król                               X X
     39 Sp2/21 edukacja dla bezpieczeństwa

     Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej-

     Żyję i działam bezpiecznie.

     Mac Edukacja D. Piasecki                               X X
      
      
      
      
     Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2020/2021

        Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. Nr 125, poz. 752)

      
     L.p. Nr w szk. Przedmiot Nazwa programu Wydawnictwo Autor programu 0p 0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 6a 6b 7a 7b 8a
     1 Sp42/19 rytmika Program nauczania rytmiki dla dzieci 4-letnich     x                              
     2 SP43/19 rytmika Program nauczania rytmiki dla dzieci 6-letnich       X X                          
     3 SP1/20 edukacja przedszkolna Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego. WSiP Ewa Janus X X X                          
     4 SP6/20 religia Kocham Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu. Katechetyczne ks. dr Paweł Płaczek   X X                          
     5 Sp41/19 j. angielski w edu. przed. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu.     X X X                          
     6 Sp2/20 edukacja wczesnoszkolna Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Gry w kolory. Juka Ewa Stolarczyk       X X                      
     7 Sp7/20 religia Zaproszenie na ucztę z Panem Jezusem. Gaudium ks. Piotr Goliszek       X X                      
     8 Sp3/20 język angielski . Program nauczania języka angielskiego do I etapu edukacyjnego. Macmillan I. Studzińska A. Mędela M. Kondro E. Piotrowska A. Sikorska       X X                      
     9 Sp4/20 wychowanie fizyczne Magia zabawy – program nauczania wychowania fizycznego dla klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej. JU.DM-WF s.c. U. Białek, J Wolfart-Piech       X                        
     10 Sp15/17 edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele- program edukacji wczesnoszkolnej. WSiP Jadwiga Hanisz           X X X X              
     11 Sp40/19 język angielski . Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. Oxford M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska           X X X X              
     12 Sp4/20 religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem. Program nauczania religii dla klas I–IV szkoły podstawowej Katechetyczne         X X X X X X X X          
     13 Sp5/20 religia Bóg kocha i zbawia człowieka. Program nauczania religii dla klas V-VIII Katechetyczne                         X X X X X
     14 Sp2/20 muzyka Gra w kolory- Eukacja muzyczna. Juka Ewa Stolarczyk       X X X X X X              
     15 Sp23/17 muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”. Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach                   X X X X X X  
     16 Sp5/17 matematyka Program nauczania "Matematyka z kluczem" dla klas 4–8 szkoły podstawowej Nowa Era M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska                   X X X X X X X
     17 Sp20/17 plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. WSiP Beata Mikulik                   X X X X X X  
     18 Sp30/17 przyroda Tajemnice przyrody program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Nowa Era Jolanta Golanko                   X X          
     19 Sp32/17 informatyka Lubię to – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Nowa Era M. Kęska, G. Koba                   X X X X X X X
     20 Sp4/17 język angielski . Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oxford M. Ellis, A. Rak,                   X X X X X X X
     21 Sp4/20 technika Program nauczania techniki w klasach IV-VI. Mac Edukacja M. Czuj                   X X          
     22 Sp3/17 technika „Jak to działa” – Program nauczania. Nowa Era L.  Łabecki                       X X      
     23 Sp25/17 historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej. GWO R. Tocha                   X X X X X X X
     24 Sp41/19 język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego. PWN L. Zastąpiło                   X X X X      
     25 Sp7/17 język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego Nowa Era A. Jaroszewska                           X X X
     26 Sp1/17 język polski Między nami. Program nauczania języka polsiego w klasach IV-VIII. GWO J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska                   X X X X X X X
     27 Sp27/17 biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 w szkole podstawowej. Puls życia. Nowa Era A. Zdziennicka                       X X X X X
     28 Sp37/18 geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Nowa Era E. Tuz, B. Dziedzic                       X X X X  
     29 Sp12/17 fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – Spotkanie z fizyką. Nowa Era G. Francuz-Ornat, T. Kulawik                           X X X
     30 Sp11/17 chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Nowa Era T. Kulawik, M. Litwin                           X X X
     31 Sp24/17 geografia Geografia. Program nauczania w szkole podstawowej klasy 5-8. WSiP A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz                               X
     32 Sp1/17 wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. PWN S. Żołyński                   X X X X X X X
     33 Sp38/19 doradztwo zawodowe Program doradztwa zawodowego w klasach VII.   K. Gawlińska – Dziewit                           X X  
     34 Sp39/19 doradztwo zawodowe Program doradztwa zawodowego w klasach VIII.   K. Gawlińska – Dziewit                               X
     35 Sp17/17 wych. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 4.   T. Król                   X X          
     36 Sp9/17 wych. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 5-6.   T. Król                       X X      
     37 Sp18/17 wych. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 7.   T. Król                           X X  
     38 Sp35/18 wych. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 8.   T. Król                               X
     39 Sp40/18 edu. dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej- Żyję i działam bezpiecznie. Nowa Era J. Słoma                               X
      
      
     Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020

        Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. Nr 125, poz. 752)
      

     rek. przedmiot nr prog autor tytul dla oddziałow SP
     0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 5a 5b 6a 6b 7a 8a
     107 edukacja przedszkolna SP 36/18 Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola"                        
     53 edukacja wczesnoszkolna SP15/17 Jadwiga Hanisz Szkolni Przyjaciele - Program edukacji wczesnoszkolnej                  
     54 język polski SP1/17 J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska Między nami. Program nauczania j. polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej.                
     112 język angielski gr.1 SP40/19 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.                  
     60 język angielski gr.1 SP4/17 Melanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.                
     80 język angielski gr.2 SP4/17 Melanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.                
     113 język angielski gr.2 SP40/19 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.                  
     62 język niemiecki gr.1 SP7/17 Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2./A1)                        
     63 język niemiecki gr.2 SP7/17 Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2./A1)                        
     89 historia SP25/17 R. Tocha Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.                
     105 wiedza o społeczeństwie SP34/18 Barbara Furman PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ „DZIS I JUTRO”                          
     70 wychowanie do życia w rodzinie SP9/17 Teresa Król Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla kl. 5-6                    
     106 wychowanie do życia w rodzinie SP 35/18 Teresa Król Wędrując ku dorosłości- program nauczania dla klasy 8                          
     69 wychowanie do życia w rodzinie SP18/17 Teresa Król Wędrując ku dorosłości - program nauczania dla kl.7                          
     92 biologia SP27/17 Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5 -8 szkoły podstawowej Puls życia                
     108 geografia SP37/18 Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa                    
     88 geografia SP24/17 Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz GEOGRAFIA Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 5–8                        
     59 matematyka SP5/17 M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej.                
     51 fizyka SP12/17 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.                        
     52 chemia SP11/17 Teresa Kulawik, Maria Litwin Program nauczania chemii w szkole podstawowej                        
     100 informatyka gr.1 i 2 SP32/17 M. Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 szkoły podstawowej.                    
     101 informatyka gr.1 i 2 SP31/17 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski Program nauczania Informatyka w klasach 4-8 szkoły podstawowej.                        
     81 muzyka SP23/17 Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Program nauczania ogólnego muzyki KL.4 i VII-seria-                  
     87 plastyka SP20/17 Beata Mikulik Program nauczanie plastyki w klasach IV-VII                  
     58 technika SP3/17 Lech Łabecki, Marta Łabecka JAK TO DZIAŁA? PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ                    
     90 wf chłopcy SP28/17 Stanisław Żołyński Program nauczania wf dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceny,                
     91 wf dziewczęta SP28/17 Stanisław Żołyński Program nauczania wf dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceny.                
     76 religia SP8/17 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Program nauczania religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach
     109 doradztwo zawodowe SP38/19 Katarzyna Gawlińska-Dziewit Doradztwo zawodowe w klasie VII                          
     110 doradztwo zawodowe SP39/19 Katarzyna Gawlińska-Dziewit Doradztwo zawodowe w klasie VIII                          

      

     Dyrektor Szkoły               
     /.../                              
     Anna Baran      
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie