• Stołówka    •                   
     Ogłoszenie:
      
     W miesiącu marcu planujemy:

     22 dni z posiłkami dla klas 0-VIII.

     Opłaty za posiłki wynoszą odpowiednio:

     klasy O - 22 dni x 9 zł = 198 zł

     klasy I-VIII - 22 dni x 6 zł = 132 zł

     Termin wnoszenia opłat za posiłki dla klas 0 oraz I-VIII mija 27 lutego br. Przy wpłatach proszę uwzględniać aktualny stan salda podany w kartotece. Wpłaty dla grupy przedszkolnej przyjmowane będą do dnia 10 marca 2020 r na podstawie indywidualnych wyliczeń wręczanych rodzicom przez nauczycieli do dnia 7 marca.

     Nie przyjmujemy opłat w ratach. Brak wniesienia pełnej wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z brakiem posiłków.

     Pragnę przypomnieć, że korzystanie ze stołówki w naszej szkole nie jest obowiązkowe i w każdej chwili można z niego zrezygnować po wcześniejszym zgłoszeniu.
     Bieżące odwołania posiłków prosimy zgłaszać najpóźniej do godz. 9 w dniu planowanej nieobecności mailowo na adres : kuchnia@szkola-koczargi.pl lub telefonicznie pod nr (22) 722 90 29 wew. 29.

      
      
      

     Wpłat za posiłki prosimy dokonywać na konto szkoły podstawowej w Koczargach Starych podając w tytule imię, nazwisko oraz klasę ucznia

     44 8015 0004 0036 2733 2030 0001

     Kontakt ze stołówką: kuchnia@szkola-koczargi.pl Tel: (22) 722 90 29 wew. 29
     Kartoteka konsumenta  
      
     Smacznego życzy - Lidia Rybka - kierownik kuchni
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie