• Rada Rodziców

    • Radę Rodziców tworzą przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:

      

      

      

     Lp. Klasa Imię i nazwisko rodzica Funkcja w Radzie Rodziców
     1 0a Zakrzewska Karolina  
     1 0b Sumka Paweł  
     1 1a Chaber Barbara Wiceprzewodnicząca RR
     2 1b Demidziuk Iwona Przewodnicząca RR
     3 2a Niegowska Kinga sekretarz RR
     4 4a Bojańczyk Dziekańska Magdalena  
     5 4b Wyrzykowska-Dmochowska Monika Członek Prezydium RR
     6 5a Sokołowska Agnieszka  
     6 5b Mirosław Ligaj  
     7 6a Napurka Wioletta skarbnik RR
     8 7a Piela Piotr  
     9 8a Demidziuk Iwona Przewodnicząca RR
     10 3a Kwiatkowska Magdalena członek komisji rewizyjnej
     11 3b Ligaj Aneta  
     12 3c Krzysztof Fryt  
     13 3d Szymanczyk Aleksandra członek komisji rewizyjnej
     14 3e Godlewska Aneta  
     15 3f Gumkowska Wioletta       Kadencja Rady Rodziców trwa rok. Wybory odbywają się we wrześniu. Sprawozdanie z rocznej działalności składa odchodząca Rada Rodziców.
     Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej dwa razy w roku: w lutym i czerwcu

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie