• Rada Rodziców

    • Radę Rodziców tworzą przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:

      

      

      

     Lp. Klasa Imię i nazwisko rodzica Funkcja w Radzie Rodziców
     1 0p    
     2 0a    
     3 0b    
     4 1a    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

      

      


     Kadencja Rady Rodziców trwa rok. Wybory odbywają się we wrześniu. Sprawozdanie z rocznej działalności składa odchodząca Rada Rodziców.
     Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej dwa razy w roku: w lutym i czerwcu

      

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie