• Ubezpieczenie

    • Postępowanie powypadkowe


        Szkoła prowadzi ubezpieczenie NW uczniów corocznie do 30 września. Uczniowie klas pierwszych, do tego dnia, objęci są ubezpieczeniem w szkole podstawowej, z której pochodzą.
        Ubezpieczenie podstawowe (nie sportowe) obejmuje wszystkie zdarzenia bez względu na to, czy miały miejsce w szkole czy poza nią - lecz w granicach kraju. Uczestnicy szkolnych wycieczek zagranicznych są ubezpieczani dodatkowo.
        Procedurę odszkodowawczą najlepiej rozpocząć po zakończonym leczeniu, dysponując dokumentacją medyczną. Należy wypełnić następujący druk:
      
        Po wypełnieniu pierwszej części dokumentu prosimy o przybycie do szkoły w celu uzupełnienia danych. Z oczywistych powodów nie możemy tutaj podać numeru polisy. Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Antosiewicz - kierownik administracji. Po wypełnieniu druku rodzic załącza dokumentację medyczną i wysyła na adres ubezpieczyciela (znajduje się w nagłówku załączonego wyżej druku).

        Dla zdarzeń na terenie szkoły (działki szkolnej), w drodze do, lub z szkoły sporządzany jest protokół powypadkowy, do którego potrzebni są trzej świadkowie. Protokół ten jest sporządzamy najwcześniej jak to możliwe.

     Ostatnia modyfikacja:     19.08.2019      17:18
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie